13/08/2021

RevOps: marketing , sales & klantenservice in één team

RevOps – een afkorting voor Revenue Operations – is een raamwerk dat tot doel heeft het omzetpotentieel van een organisatie te maximaliseren. RevOps probeert deze afdelingen op elkaar af te stemmen door ze toegang te geven tot dezelfde gegevens en tools. Met gedeelde informatie begrijpt elk zijn rol in de verkooptrechter en kan hij samenwerken om de omzet te verhogen.

Revenue Operrations Model

RevOps begrijpen

In veel organisaties werken marketing-, verkoop- en klantenservice niet optimaal samen.

Forbes definieert RevOps inderdaad als het "end-to-end-proces om inkomsten te genereren, vanaf het moment dat een prospect een aankoop overweegt (marketing) tot wanneer u de deal sluit (verkoop) tot hun verlenging en upsell (CS). Het resultaat van deze orkestratie is een snellere groei en meer winst.”

De drie pijlers van RevOps

RevOps is gebaseerd op drie pijlers, die elk een basis vormen waarop de volgende pijler wordt gebouwd.

De drie pijlers zijn:

Proces – RevOps-processen zijn processen die samenwerking en vertrouwen binnen een organisatie stimuleren. Uiteindelijk moeten deze processen prospects converteren en de consumentenervaring zo naadloos en verrijkend mogelijk maken.


Technologie - technologie moet worden verbonden en afgestemd op de inkomstenpijplijn om nauwkeurige informatie te garanderen. Met één enkele bron van waarheid kunnen teams eenvoudig bepalen of hun acties direct of indirect van invloed zijn op de bedrijfsdoelstellingen.


Mensen – of degenen die verantwoordelijk zijn voor het beheer van processen en platforms.
Identificeren en vervolgens beheren van verantwoordelijkheden binnen RevOps


RevOps Randvoorwaarden

Op RevOps tot een succes te maken zijn de volgende randvoorwaarden van belang:

 1. Akkoord over dezelfde metrics. Commercie breed worden dezelfde indicatoren gebruikt; marketing, sales en service hebben inzicht in de wijze waarop de meetwaarden invloed hebben op de klantreis. Bij voorkeur wordt over de afdelingen heen gerapporteerd in voor iedereen begrijpelijke dashboards. Op deze manier is er sprake van één gemeenschappelijke taal.
 2. Vertrouwen en geloofwaardigheid. Hoewel bepaalde statistieken het proces geloofwaardig maken, moet elke afdeling erop kunnen vertrouwen dat hun bijdrage het bedrijf helpen bij het nemen van goede beslissingen.
 3. Tech-stack eigendom. RevOps stemt de technologische infrastructuur op elkaar af, zodat elke afdeling binnen commercie toegang tot dezelfde set tools heeft. Commercie beslist over de technologie en kan zelfg eenvoudige aanpassingen doorvoeren. De IT afdeling is slechts ondersteunend.
 4. Verandermanagement. Afstemming betekent dat meer mensen worden beïnvloed door een enkele beslissing. Innovatieve en op elkaar afgestemde besluitvorming is gebaseerd op relevante ervaring in verandermanagement.

RevOps Best Practices

Gebruikmakend van de bovengenoemde best practices, kunnen afdelingen overstijgende teams zorgen voor de nodige smeerolie in de onderlinge samenwerking:

 • Insights-team - ondersteunt datagestuurde besluitvorming op basis van klantinzichten.
 • Enablement-team - die werken aan het wegnemen van eventuele wrijving tussen de verkoop-, klantenservice- en marketingafdelingen. Hierdoor kunnen ze meer tijd besteden aan het voldoen aan de behoeften van de klant.
 • Tools-team – verantwoordelijk voor de training en het beheer van tools en technologie.
 • Operations management team - met een kernfocus op het onderhouden van effectieve samenwerking tussen afdelingen.

Voordelen van RevOps voor bedrijven

Hier zijn enkele van de belangrijkste voordelen van het implementeren van RevOps in een bedrijf:

 1. Verhoogt de efficiëntie door maximale onderlinge afstemming. Studies hebben aangetoond dat bedrijven 38% meer omzet kunnen genereren in 27% minder tijd door ervoor te zorgen dat elk initiatief een directe en meetbare impact heeft op het end-to-end proces.
 2. Stimuleert focus. Verkoop-, marketing- en klantenserviceteams werken aan het behalen van high-impact doelen en KPI's met een klantgerichte focus.
 3. Groei door vereenvoudiging. Het RevOps-proces stelt teams in staat om snel obstakels in de levenscyclus van de klant te identificeren en vervolgens te verhelpen. Dit eenvoudige, voorspelbare en schaalbare proces geeft besluitvormers het vertrouwen om te investeren in snelgroeiende acties. Als gevolg hiervan genereert het bedrijf meer inkomsten en neemt het meer personeel aan.

RevOps samengevat

RevOps is een collaboratieve, klantgerichte benadering om het omzetpotentieel van een bedrijf te maximaliseren.
RevOps zogt voor de afstemming van de afdelingen verkoop, marketing en klantenservice. Deze afstemming wordt bereikt door de toegang tot data en technologie te stroomlijnen. Besluitvorming vindt plaats op basis van verandermanagement principes.
Met RevOps kunnen bedrijven meer inkomsten genereren en er minder tijd aan besteden. Het raamwerk stimuleert ook een klantgerichte benadering van probleemoplossing die eenvoudig, voorspelbaar en winstgevend is.

Amsterdam
Zutphen
Groningen

+31 88 626 73 70
KvK 80379516

Postadres:
Oude Wand 39E
7201 LK Zutphen
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram